American Insects: Beetles, page 2

Order Coleoptera


Click on thumbnail to see information and a larger image

Dryopidae
Long-toed Water Beetles

Heteroceridae
Variegated Mud-loving Beetle
s
Psephenidae
Water-penny Beetles

Ptilodactylidae
Toe-winged Beetles

Eucnemidae
False Click Beetles

Throscidae
Throscid Beetles

Elateridae
Click Beetles

Lycidae
Net-winged Beetles

Lampyridae
Firefly Beetles

Cantharidae
Soldier Beetles

Dermestidae
Carpet Beetles

Bostrichidae
Bostrichid Beetles

Anobiidae
Death-watch Beetles

Lymexylidae
Ship-timber Beetles

Trogossitidae
Bark-gnawing Beetles

Cleridae
Checkered Beetles

Nitidulidae
Sap-feeding Beetles

Monotomidae
Root-eating Beetles

Silvanidae
Silvanid Flat Bark Beetles

Cucujidae
Cucujid Flat Bark Beetles

Previous   Home   Next
1 2 3 4

American Insects site